Nissan Zen Szerviz nyereményjáték – Hivatalos Játékszabályzat

1. A Játék neve és rövid leírása

A nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a résztvevők feladata, hogy a 4.-es pontban meghatározott játék időtartama alatt Nissan gépjárművükkel Nissan Zen Szerviz karbantartást vesznek igénybe bármely hivatalos Nissan márkaszervizben. A Nissan Zen Szerviz karbantartási ajánlat kizárólag a gyári garanciaidő leteltével vehető igénybe.

A Játék Szervezője:

A Játék szervezője és lebonyolítója a Grand Automotive CE Kft. (továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek – a részvétel feltételei

A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt (4. pont) a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: Játékos).

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban
a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat nem a Facebooknak, hanem a Szervezőnek adják meg, és azok törlésre kerülnek a játék végeztével.

A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Szervező a győztesek Facebook-on történő közzétételét és Nissan Márkaszervízekkel a nyeremény felhasználása érdekében folytatott kommunikációt kivéve harmadik félnek nem adja át.

A Játékban való részvétel feltétele a jelen hivatalos Játékszabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése és elfogadása, valamint az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltése.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói.

3. A Játék menete

A Játék időtartama (4. pont) alatt a Játékosok igénybe veszik a Nissan Zen Szerviz alapkarbantartási ajánlatát bármely hivatalos Nissan Márkaszervizben.

A nyereményjátékra a Nissan Márkaszervizben, valamint online időpont-foglalás esetén a Nissan honlapján is lehet jelentkezni.

A Játék lezártát követően minden hivatalos Nissan márkaszerviz megosztja a Játék időtartama alatt a Játékosok részére megnyitott és elvégzett Nissan Zen Szerviz munkalapok alapján a Nissan Zen Szerviz szükséges adatait (az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően) Szervezővel. A munkalapokon kötelező feltüntetni a Nissan Zen Szerviz-

4. A Játék időtartama

2021. október 18., 8:00-tól 2022. január 31., 17:00-ig

Eredményhirdetés: 2022. február 25. 17:00 – a Nissan Facebook oldalán, továbbá e-mailben a nyerteseknek.

5. Nyeremények

A nyertesek e-mailen keresztül kapni fognak egy utalványt, melynek felmutatásával bármely hivatalos Nissan márkaszervizben ingyenesen vehetik igénybe a Nissan Zen Szerviz alapkarbantartási csomagját. Az utalvány a nyereményjátékban regisztrált gépjárműre szól, melyen a játék időtartama alatt végezték el a Nissan Zen Szervizt. A nyereményre való jogosultság a gépjármű eladása esetén átruházható és az alvázszám alapján érvényesíthető.

Az utalványt 2023. január 31-ig lehet felhasználni.

A nyeremény készpénzre nem váltható, a fel nem használt összeg visszajáróként nem kérhető.

A nyereményt kizárólag a Játékban regisztrált gépjármű Nissan Zen Szerviz alapkarbantartási csomagjára lehet felhasználni.

Nyertes kiválasztása

Az érvényes Nissan Zen Szerviz alapkarbantartási csomagjait igénybevevők közül az alábbiak szerint választja ki a nyertes Játékosokat a Szervező:

  • A szervező véletlen sorsolással választ a Nissan Zen Szerviz Játékosok közül

6. A nyeremények átadása, ill. átvétele

A nyereményt 2023. január 31-ig be kell váltani valamely hivatalos Nissan Márkaszervizben, különben érvényét veszti. A hivatalos Nissan Márkaszervizek előjegyzésének hosszúsága változó. Így ajánlott legalább 6 héttel az utalvány lejárata előtt időpontot egyeztetni a kiválasztott hivatalos Nissan Márkaszervizzel. A késésből, a kiválasztott Márkaszerviz előjegyzésének hosszúságából eredő károkért a Szervező felelősséget nem vállal.

A nyeremények készpénzre nem átválthatók.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek.

A Szervező e-mailen vagy a megadott kapcsolattartási csatornán keresztül veszi fel az ügyféllel a kapcsolatot

Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni, valamennyi nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során további személyes (elsődlegesen adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult.


A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem
valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7. Adatvédelem

A Játék során a Szervező a Játékosok személyes adatait kezeli, mely adatkezelésekről a Játék adatkezelési tájékoztatója nyújt részletes információt. Az adatkezelési tájékoztató a nissan.hu weboldalon és minden hivatalos Nissan Márkaszerviz munkafelvételén elérhető.

8. Vegyes rendelkezések

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

A Szervező kizárja a felelősségét a rajongói oldal/alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzat módosításának jogát.

Budapest, 2021. október 18.